آرشیو "استفتاء"

احکام تخلّی

احکام تخلّی

احکام تخلّی س ۸۹. عشایر به خصوص در ایام کوچ کردن، آب کافی برای تطهیر در اختیار ندارند، آیا چوب و سنگریزه برای تطهیر مخرج بول کفایت می کند؟ آیا آنان می توانند با این حال نماز بخوانند؟ ج. مخرج بول جز با آب پاک نمی شود. ولی...

ادامه مطلب ...
احکام آبها

احکام آبها

احکام آبها س ۷۰. اگر قسمت پایین آب قلیلی که به طور سرازیر و بدون فشار به پایین می ریزد، با نجاست برخورد کند، آیا قسمت بالای این آب همچنان پاک باقی می ماند؟ ج. اگر سرازیری آب به گونه ای باشد که جریان از بالا به پایین بر آن...

ادامه مطلب ...
صلح

صلح

صلح س ۱۷۹۲. شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن، ماشین، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصیّ و قیم اولاد صغیر خود نیز قرار داده است، آیا پدر و مادر او بعد از وفات وی حق مطالبه چیزی از ترکه او را...

ادامه مطلب ...
دین و قرض

دین و قرض

دین و قرض س ۱۷۵۸. صاحب یکی از کارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آن که قبلاً شرط شده باشد و من...

ادامه مطلب ...
هبه

هبه

هبه س ۱۷۱۵. آيا شرعاً تصرّف در هديه ای که يتيم غير بالغ اهدا می کند جايز است؟   ج. منوط به اجازه ولیّ شرعی اوست. س ۱۷۱۶. دو برادر در قطعه زمينی شريک هستند و يکی از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش به صورت هبه معوّض بخشيده...

ادامه مطلب ...
شرکت به گزارش صالحین:

شرکت

شرکت   س ۱۶۹۲. با صاحب شرکتی در سرمايه آن شريک شدم به اين صورت که او از طرف من در به کارگيری سرمايه وکيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يک سال قطعه زمينی را به جای آن مال و سود آن از او...

ادامه مطلب ...
رهن به گزارش صالحین:

رهن

رهن س ۱۶۸۴. شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف ومصادره خانه مزبور نمود با آن که قیمت آن...

ادامه مطلب ...