پایگاه خبری صالحین: شهرستان صحنه به عنوان یکی از مناطق زیبای استان کرمانشاه همیشه مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است.

به گزارش صالحین، شهرستان صحنه به عنوان یکی از مناطق زیبای استان کرمانشاه همیشه مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است.