به گزارش صالحین:
پایگاه خبری صالحین: به همت تعلیم و تربیت  و با حضور جانشین فرماندهی سپاه شهرستان صحنه ،سرکشی از خانواده شهدای پاسدار و سرباز روستاهای شهرستان صحنه انجام شد.

img_1349

به گزارش صالحین،به همت تعلیم و تربیت  و با حضور جانشین فرماندهی سپاه شهرستان صحنه ،سرکشی از خانواده شهدای پاسدار و سرباز روستاهای شهرستان صحنه انجام شد.

img_1349