برگزاری ایستگاه صلواتی حوزه امام حسین (ع) سپاه ناحیه صحنه به مناسبت نیمه شعبان

به گزارش صالحین :

به گزارش صالحین شهرستان صحنه:

به گزارش صالحین :برگزاری ایستگاه صلواتی حوزه امام حسین (ع) سپاه ناحیه صحنه به مناسبت نیمه شعبان 

IMG_1412

IMG_1410

IMG_1420

IMG_1415