به گزارش صالحین :
بررسی حکمت زیبایی بر اساس مبانی صدرایی

بررسی حکمت زیبایی بر اساس مبانی صدرایی

نشست «حکمت زیبایی بر اساس مبانی صدرایی» به همت کارگروه علمی فلسفه هنر در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

به گزارش صالحین،نشست «حکمت زیبایی بر اساس مبانی صدرایی» به همت کارگروه علمی فلسفه هنر در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

این نشست توسط دکتر حکمت مهر برگزار می شود.

گفتنی است، نشست «حکمت زیبایی بر اساس مبانی صدرایی» یکشنبه، ۲۶ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰ به نشانی قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، فرعی اول سمت چپ، اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.