به گزارش صالحین :

لذت های اخروی در دنیا

حجت الاسلام قاسمیان در تفسیر سوره مبارکه بقره درباب لذت های اخروی در دنیا معتقد است  انسانی که دارد اخروی زندگی می‌کند و مراتب کمالی را طی می‌کند، از همین کارهای دنیوی، لذت هایی از جنس اخروی می‌برد. – جنس لذت‌های اخروی هم این جوری است که به‌شدت قوی‌تر و غنی‌تر از لذت های دنیوی است و […]

حجت الاسلام قاسمیان در تفسیر سوره مبارکه بقره درباب لذت های اخروی در دنیا معتقد است  انسانی که دارد اخروی زندگی می‌کند و مراتب کمالی را طی می‌کند، از همین کارهای دنیوی، لذت هایی از جنس اخروی می‌برد.

– جنس لذت‌های اخروی هم این جوری است که به‌شدت قوی‌تر و غنی‌تر از لذت های دنیوی است و با لذت های دنیوی، غیر قابل مقایسه است.

– چنین کسی مثل بقیه، در دنیاست؛ ازدواج می‌کند، غذا می‌خورد، ‌می‌خوابد. ولی لذت عمیقی که او مثلاً از غذا خوردن می‌برد،‌ چون از جنس لذت‌های اخروی است، ‌به هیچ وجه قابل مقایسه با لذتی که یک آدم معمولی دارد از آن غذا خوردن می‌برد، نیست! لذت او خیلی عمیق‌تر است.

-از باب اینکه «نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم»، ‌باید با عرفا باشید و ببینید که وقتی مثلاً دارد چای می‌خورد، یک جوری این قندها را تلق تلق می‌اندازد در فنجان و هم می‌زند که انگار رفته در بهشت و می خواهد یک شراب بهشتی بخورد!

-گزیده‌ از جلسه ۷۲ کلاس تفسیر سوره مبارکه  بقره استاد قاسمیان