به گزارش صالحین:
پایگاه خبری صالحین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست کرد، به منظور اجرای طرح پارک علم و فناوری، مجوز واگذاری اراضی ملی واقع در شهرستان صحنه استان کرمانشاه به این وزارتخانه داده شود.

به گزارش صالحین، مجوز واگذاری بهره برداری اراضی ملی قابل واگذاری بخش مرکزی واقع در شهرستان صحنه استان کرمانشاه با حفظ مالکیت دولت با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور اجرای طرح پارک علم و فناوری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیئت دولت ارائه شد.