به گزارش صالحین:
پایگاه خبری صالحین: جلسه تعیین وتکلیف اراضی موقوفه ای روستاهای شهرستان صحنه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش صالحین، جلسه تعیین وتکلیف اراضی موقوفه ای روستاهای شهرستان صحنه در محل فرمانداری با حضور جمعی از مسولین ادارات برگزار شد.

 

در این جلسه نماینده شهرستان ،مدیر کل اوقاف ، مدیرکل منابع طبیعی ،مدیرکل ثبت اسناد،مدیرکل جهاد کشاورزی ، اعضاء شورای تامین شهرستان صحنه حضور داشتند.

 

فرزادی پور فرماندارشهرستان صحنه عنوان کرد :در شهرستان تعداد 35روستا اوقافی وجود دارد که از این تعداد 25 روستا وقف خاص وتعداد10 روستا وقف عام می باشد.که لازم می باشد تکلیف این روستاها هر چه سریعتر مشخص گردد.