شمارش معکوس جنگ هسته‌ای با ایران آغاز شده است!

شمارش معکوس جنگ هسته‌ای با ایران آغاز شده است!

«ایرانی ها توافق هسته ای را به عنوان یکی از مراحل حذف آمریکا از خلیج فارس و اقیانوس هند و در راستای پیشبرد هدف 2500 ساله ایران برای سلطه بر خلیج فارس، خاورمیانه و جهان تلقی می کنند!» به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز،...

ادامه مطلب ...